Autyzm dziecięcy – przyczyny
shutterstock_75904627

A A A

Autyzm dziecięcy, zwany również fachowo zespołem Kannera, to schorzenie zaliczane do grupy całościowych zaburzeń rozwoju. Są to przypadki, które rozwijają się u człowieka od okresu dzieciństwa, powodując poważne konsekwencje w późniejszym życiu.

W autyzmie dziecięcym kluczową rolę odgrywa specyficzne funkcjonowanie mózgu, które daje znać o sobie w pierwszych trzech latach życia. Szacuje się, że częstość zapadania na zespół Kannera wynosi 5,6 na 1000 nowo narodzonych dzieci, przy czym mężczyźni są wiele bardziej narażeni na tę przypadłość, bowiem chorują nawet czterokrotnie częściej.

Przyczyny autyzmu

Mimo tak gwałtownego rozwoju nauk medycznych w naszych czasach, nadal nie udało się jednoznacznie ustalić, jakie czynniki powodują u dziecka zaburzenia w rozwoju. Wyróżnia się jednak szereg składowych, których oddziaływanie znacznie zwiększa ryzyko zachorowania.

  • Wśród nich można wymienić rozmaite defekty w materiale genetycznym. Dotychczas naukowcom udało się wyizolować blisko trzydzieści genów, odpowiadających za kilka odmian zespołu Kannera. Geny te zlokalizowane są na chromosomach nr 3, 4, 7 oraz 11. Aberracje występujące w obrębie tych chromosomów, bezpośrednio mające wpływ na rozwój choroby to delecja, duplikacja, inwersja.
  • Kolejnym „czynnikiem ryzyka” mogącym prowadzić do zachorowania, jest wiek ojca powyżej 40 lat oraz wpływ różnych zaburzeń metabolicznych, do których należą nietolerancje białek – glutenu oraz kazeiny.
  • Ryzyko wystąpienia autyzmu u dziecka zwiększają również rozmaite, przebyte urazy powstałe podczas porodu lub bezpośrednio po nim, w pierwszych chwilach życia.
  • Na pośredniego winowajcę autyzmu wskazuje się jeszcze pewne defekty neurologiczne, wśród których należy wyróżnić uszkodzenia centralnego układu nerwowego.
  • Poza tym, duże znaczenie w rozwoju choroby ma także dziecięce porażenie mózgowe – zespół wad powstałych w wyniku uszkodzeń mózgu w pierwszych tygodniach ciąży.
  • Do spektrum autyzmu zaliczają się też różnego rodzaju ciężkie zakażenia, do których doszło podczas okresu niemowlęcego oraz przebyte w tym okresie antybiotykoterapie.
  • Zauważono dodatkowo niekorzystny wpływ wrodzonej toksoplazmozy u dziecka, czyli zakażenia pasożytniczego pierwotniakiem Toxoplasma gondii.

Szkodliwe szczepionki?

Kiedyś uważano, że ogromny wpływ na rozwój autyzmu u dziecka mają szczepionki, które podaje się dzieciom w pierwszych latach życia. Jest to raczej błędne twierdzenie, ponieważ szkodliwego działania wyżej wymienionych jak dotąd nie wykazano. Panika była związana z tym, iż rodzice zaczęli zwracać uwagę na zachowania społeczne dopiero podczas szczepień ochronnych.

Skomentuj lub zadaj pytanie!

*